Menu

Uluslararası Güvenlik Sorunlarında Afrika

Uluslararası güvenlik açısından Afrika kıtası bir bütün olarak önem taşımaktadır. Nitekim Afrika’da yaşanan sorunlar uluslararası planda güvenlik açısından tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bu sorunların büyük bir bölümü Afrika ülkelerinin ekonomik ve siyasi alanda karşılaştıkları problemlerin uluslararası bir boyut kazanmasından kaynaklanmaktadır.

Aslında tüm bunlar insan güvenliği ile bağlantılı ciddi sorunlardır. Ayrıca, kötü yönetişim (bad governance), yolsuzluk, totaliter rejimler, demokratik sistemin mevcut olmayışı, açlık, yoksulluk, sağlık sorunları, altyapının yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar, okuma yazma oranının düşük oluşu, ekonomik açıdan geri kalmışlık ve nüfus patlaması insan güvenliğini yaşamsal ölçüde etkilemektedir.

Afrika’ya özgü güvenlik riski içeren sorunlar da mevcuttur ki bunlar Afrika kıtası ile sınırlı kalmamakta ve uluslararası planda kaygılara yol açarak önlem alınmasını gerekli kılmaktadır. Afrika ülkeleri arasında mevcut milletlerin konumları dikkate alınmadan; Avrupalı sömürgeci ülkelerin ekonomik ve stratejik çıkarlarına göre çizilen sınırlar zaman zaman çatışmalara ve krizlere neden olmaktadır.

 

 

 

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Numan HAZAR
E. Büyükelçi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.