Menu

Suudi Arabistan-İran İlişkilerinde Yemen Meselesi ve Katar Krizi

Günümüze kadar kronik hale gelmiş Yemen meselesi ve Ortadoğu’da yeni oluşumların habercisi Katar krizi her ne kadar Riyad-Tahran ekseninde ortaya çıkmış sorun alanları gibi görünse de aslında her iki mesele de başta ABD olmak üzere büyük güçlerin bölgeye müdahalesinden kaynaklanmıştır. Söz konusu sorun alanlarının çözüme kavuşamamasının bazı önemli nedenleri vardır. Sözgelimi hem Tahran hem de Riyad yönetimi Soğuk Savaş refleksleriyle bölgeye yönelik politikalar izlemekte ısrar etmektedirler ve sistemik düzeyde ortaya çıkan süper güç boşluğunu telafi edebilecek bölgesel çözümler üretme kapasiteleri konusunda her iki ülke de yetersiz kalmaktadır. Bu makalede söz konusu iki mesele üzerinden Riyad-Tahran ilişkilerinde ortaya çıkan değişim ve dönüşümler kısaca irdelenecektir.

Yemen Meselesi

Yemen’de süregelmekte olan savaşın kökleri, 2011 yılında ortaya çıkan bir ayaklanma sonucunda iktidarın Ali Abdullah Salih’den Abdurabbu Hadi’ye geçiş sürecinden sonra yaşanan problemlere dayanmaktadır. Yeni devlet başkanı Hadi, cihatçı gruplarla ve devrik lider Saleh’e bağlılığını sürdüren ülkenin silahlı kuvvetleriyle başa çıkamamış, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve açlık had safhaya varmıştır. Sonuçta Husiler ve Salih’e bağlı askeri birliklerin Hadi’yi Mart 2015’de alaşağı etmek istemesiyle birlikte Suudi Arabistan, Husileri destekleyen İran’ın bölgede Şii gücünü yayması ve etki alanı oluşturması olasılığı karşısında harekete geçmiştir. 8 Sünni ülkenin desteğiyle havadan bölgeye müdahale eden Riyad yönetimi Yemen’deki savaşı Mart 2015’te başlatmıştır. Suudi Arabistan’ın liderliğinde oluşan koalisyonda BAE, Sudan, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Cibuti, Yemen, Malezya, Pakistan, Senegal, ve Fas yer almış, ancak en önemlisi koalisyon güçlerine ABD, İngiltere ve Fransa lojistik ve istihbarat desteği sağlamıştır.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Özden ZEYNEP OKTAV
Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.