Menu

2018 Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı

AB Komisyonu’nun yayınladığı 2018 Türkiye İlerleme Raporu’nda, Ankara’ya yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel işbirliği konularında övgülere yer verilirken; hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında ise ciddi geriye gidiş olduğu vurgulandı.

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.