Menu

Türkiye Dış Politikasında Afrika

Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi (Eylül 2014 - Aralık 2018) Olgan BEKAR ile Söyleşi

2018 yılı Türkiye’nin Afrika politikasını genel çizgileriyle nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz ile Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği Örgütü (AfB) arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlar temelinde her geçen yıl daha da gelişmektedir. Afrika Ortaklık Politikamız dış politika alanında bir başarı öyküsüdür. Afrika ülkeleriyle üst düzey ziyaretlerle, kapsamlı ekonomik işbirliği projeleriyle, kalkınma ve insani yardımlarıyla, kültür ve eğitim alanındaki faaliyetlerle ikili ve çok taraflı ilişkilere yoğunluk kazandırılmaktadır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugüne kadar toplam 27 Afrika ülkesini ziyaret etmiştir. 2017 yılında dört Afrika ülkesi Cumhurbaşkanı ülkemize resmi ziyarette bulunmuştur. Böylece, Afrika ortaklık politikamız ikili düzeyde ve Afrika genelinde güçlenmekte ve kurumsallaşmaktadır.

2005 yılında gözlemci üyesi olduğumuz Afrika Birliği Örgütü ülkemizi 2008 yılında “stratejik ortak” ilan etmiştir. 2008’de düzenlenen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirve toplantısıyla ilişkilerimiz her alanda gelişmeye başlamıştır. Kurumlarımızın değerli katkılarıyla 2010 yılında oluşturulan Afrika Strateji Belgesi Afrika’ya yönelik vizyonumuzu yansıtmaktadır. İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi 2014 yılında tertiplenmiştir. Zirvede, gelecek 5 yıllık işbirliği projelerine dair program kabul edilmiştir. Ayrıca, AfB ile Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansları da düzenlenmektedir. Son olarak 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı tertiplenmiştir. 2018 yılı AfB’nin ülkemizi stratejik ortak ilan etmesinin 10.yıldönümüdür.

Öte yandan, ikili ekonomik ilişkilerimizi ilerletmek amacıyla Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu toplantıları da düzenlenmektedir. İkinci Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Olgan BEKAR
Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.