Menu

Türkiye’nin Pençesi Terör Örgütünü Parçalıyor

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Pençe Harekatı, 1990 lı yıllardan itibaren Türkiye’nin terörle mücadelesini uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak sınır ötesinde de sürdürme kararlılığını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Sınır ötesi terörle mücadele veya terörle milli sınırlar ötesinde mücadele iki farklı kavram olmakla birlikte, ayrıca silahlı kuvvetlerin yetenekleri bakımından da farklılıkların olduğu farklı ortamları ifade etmektedir. Bu yeteneklerin gelişimini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu teknolojik üstünlüğün sınır ötesindeki terörist unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine nasıl yansıdığını, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Pençe Harekatı sırasında görebilme imkanına kavuştuk.

Bilindiği gibi, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümete yetki verilmesi ile mümkün olmaktadır. TBMM nin 20 Mart 2003 tarihinde bu yönde almış bulunduğu 763 No.lı kararın gerekçeleri incelendiğinde, Irak’ın kuzeyine bir harekat düzenlenmesinin gerekliliği şu cümlelerle ifade ediliyordu.

“Irak’a yönelik askeri müdahale konusunda yaşanan son gelişmeler artık geriye dönüşü imkansız bir noktaya gelindiğini göstermektedir. Birleşmiş Milletler sürecinin de tüketilmesiyle barışçı çözüm çabaları sonuçsuz kalmış, askeri müdahale kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugün gelinen aşamada Türkiye, Irak topraklarının topyekün bir askeri harekat alanına dönüşeceği savaş durumu şartları ile karşı karşıyadır. Bunun sonucu Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehdit ve riskler endişe verici boyutlar kazanmış ve ciddi biçimde ağırlaşmış bulunmaktadır.”

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Savaş BİÇER
Dr., İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.