Menu

Türkiye’nin Güvenlik Stratejileri Çerçevesinde IRAK ve SURİYE

11 Eylül terör saldırılarının ardından uluslararası arenada ve özellikle Orta Doğu’da önemli gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkündür. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinden sonra ülkedeki siyasi ve askeri yapı etnik-mezhepsel bir yönde evirilmiştir. Dolayısıyla bu yeni yapı ile birlikte Orta Doğu üzerinde yaşanan bölgesel ve küresel rekabet denklemi de doğrudan etkileşim içine girmektedir. Hatta oluşan bu tablonun Irak’ın ve bölge ülkelerinin dış politikalarına da aksettiği söylenebilir. Öte yandan ABD işgali sonrasında Irak’ta ve Orta Doğu’da üç temel problem vuku bulmuştur. Bunlardan birincisi, bölgesel rekabetin etnik ve mezhepsel ayrışmalar ekseninde izlenmesidir. İkincisi siyasal, ekonomik ve güvenlik sorunlarından ötürü Arap ülkelerinde halk isyanlarının başlamış olmasıdır. Diğeri ise; önce el Kaide daha sonra da DAEŞ ve çeşitli terör örgütlerinin bölgede yayılmasına veya hareket alanı bulmasına neden olmasıdır.

 

 

 

 

 

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Ali SEMİN
BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.