Menu

Türkiye-Irak İlişkilerinde 2018 Yılı Muhasebesi

Orta Doğu’ya yönelik bölgesel ve küresel güçlerin takip ettiği stratejiler ve bölgenin siyasi arenasında meydana gelen gelişmeler; Orta Doğu ve komşu coğrafyalarda denge ve denklemlerin değişimine yol açmıştır. Özellikle Aralık 2010’da Arap camiasında cereyan eden protesto olaylarının Orta Doğu’daki pek çok hesapları karıştırdığını söylemek mümkündür. Arap ülkelerindeki değişim süreçlerinin sonucunda; demokratikleşme, eşitlikçi bir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah getireceği yönünde beklentiler ortaya çıkmıştır. Ancak süreç geliştikçe bölgedeki hareketliliğin demokratikleşme ve refah değil, istikrarsızlık meydana getirmeye başladığı görülmüştür. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de iktidar değişikliklerine rağmen iç karışıklık, şiddet olayları ve siyasi krizler devam etmektedir. Suriye’de devam eden iç savaş bölgedeki istikrarsızlığı ve krizleri daha da derinleştirmektedir. Bu bağlamda, Orta Doğu genelinde ortaya çıkan karmaşık tablo, Türkiye’nin de komşularıyla olan ilişkilerini derinden etkilemiştir. Bu nedenle Orta Doğu’da oluşan yeni şartlar çerçevesinde Türkiye-Irak ilişkileri de son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Irak’ta İç Dengeler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin 2003 işgalinden bu yana Irak’ın iç siyasetinde, toplumsal yapısında, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki iç dengeler tamamıyla değişmiştir. Irak, ABD işgalinden sonra dört önemli kırılma veya dönüm noktası evresinden geçmiştir. Bunlardan birincisi; etnik-Şii-Sünni olarak mezhepsel gerilim ve çatışma. İkincisi; iç siyasetteki temel dinamiklerin güç mücadelesine dönüşmesi. Üçüncüsü Obama yönetiminin Irak’tan Amerikan askerlerini geri çekmesi ve dördüncü olarak da; DAEŞ terör örgütünün başta Musul olmak üzere ülkenin yüzde 40’ını işgal etmesidir. Bütün bu gelişmelere rağmen, 25 Eylül 2017 tarihinde Kuzey Irak Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumu düzenleyerek Irak’ta Bağdat-Erbil ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. Aynı yılın 16 Ekimi’nde de Merkezi Hükümetin harekete geçmesiyle Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Peşmerge güçlerinden tamamen geri alınmış ve iç dengeler tekrar yerinden oynamıştır.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Ali SEMİN
BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.