Menu

Suriye'nin Geleceği Astana Sürecinin Başarisina Mi Bağli?

Ortadoğu bölgesi ve onu bütünleyen bitişik Doğu Akdeniz coğrafyası tarih boyunca uluslararası ilişkilerin önemli odak noktalarından birini oluşturmuştur. Son yıllarda bu bölge önemli bir dönüşümün içinden geçiyor. Türkiye'nin güney komşuları olan Irak ve Suriye toprakları üzerinde uluslararası teröre karşı  sürdürülen mücadele devam ediyor. Bir yandan Irak ordusunun Musul'da yürüttüğü harekat, diğer yandan uluslararası koalisyonun Suriye'de Rakka etrafında yoğunlaşan askeri harekatı bölgenin yeniden istikrara kavuşturulması için büyük önem taşıyor.

Arap uyanışı hareketinin Suriye'ye yansımasından ve bu ülkede bir iç savaş ortamının doğmasından bu yana neredeyse yedi yıl geçti. Birçok gözlemci Suriye'nin bu karmaşa ortamına girmeden önce 2010 yılında sahip bulunduğu ekonomik göstergelere yeniden kavuşabilmesi için uzun yıllara ve yüzlerce milyar ABD dolarlık yatırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiriyorlar. Suriye'deki mevcut durum bugün dünya üzerindeki yüksek mülteci sayısının ortaya çıkmasında da en büyük sebeplerden birini oluşturuyor.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ
E. Büyükelçi, BİLGESAM Bilge Adamlar Kurul Üyesi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.