Menu

Orta Doğu’nun Bitmeyen Sorunu: Filistin

Orta Doğu bölgesinde cereyan eden gelişmeler dikkate alındığında, Arap ülkelerinin hem kendi iç dinamiklerinde hem de bölgesel ve küresel güçlerle olan ikili ilişkilerinde ciddi bir dönüşüm yaşadıkları açıkça ortadadır. Özellikle 2010 Aralık ayından itibaren Arap dünyasında meydana gelen halk isyanlarının, Orta Doğu’daki birçok bölgesel dengeleri değiştirdiğini söylemek mümkündür. Bir taraftan halk isyanları başta Tunus olmak üzere Mısır, Libya ve Yemen’de rejim değişikliğine neden olmuş ve istikrarsızlığa yol açmıştır. Diğer taraftan ise söz konusu isyanların etkisiyle ve Suriye’de yaşanan vekâlet savaşlarıyla birlikte Orta Doğu üzerindeki bölgesel ve uluslararası güç rekabetinin seyri değiştirmiştir. Dolayısıyla genel olarak Orta Doğu’da ve özel anlamda ise Arap camiasında meydana gelen olaylar, bölgede olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, Arap ülkelerindeki halk isyanlarının ardında ortaya çıkan kaotik tabloyu ortadan kaldırmak ve Orta Doğu’da istikrarın yeniden oluşumu için çaba harcamak gerekirken bölge daha derin krizlere yönelmektedir.

 

 

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Ali SEMİN
BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.