Menu

Irak’ın DEAŞ Teröründen Kurtulması Mümkün mü?

Irak’ta DEAŞ gibi gerek izlediği stratejiler gerekse işgal ettiği coğrafyanın genişliği bakımından sıra dışı bir terör örgütünün ortaya çıkması ciddi sorunlara yol açmıştır. Özellikle 10 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ’ın Musul’u işgal etmesi Irak’ın iç ve dış politikasında aynı zamanda ekonomik ve askeri yapısındaki dengeleri değiştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında her ne kadar DEAŞ bölgesel ve küresel teröre dönüşmüş olsa da örgüt aslen Irak’ta ortaya çıkmıştır. DEAŞ terör örgütünün teşkilat şemasındaki üst düzey yetkililerinin Irak doğumlu olduğu fark edilmektedir. Örneğin DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir Bağdadi, Irak’ın Samarra kentinde doğmuştur.

Bu minvalde şunu da belirtmek gerekir ki, Irak’ta terörle mücadele için yalnızca askeri operasyonlarla yetinilmemelidir. Çünkü 2003’teki ABD işgalinden sonra Irak’ta meydana gelen siyasi ve etnik-mezhepsel gerilim, terör örgütlerinin ülkedeki hareket alanlarını genişletmiştir. ABD’nin 2003 yılında Saddam Hüseyin iktidarındaki Baas Partisi’ni devirmesinin ardından, ülkede örgütlenmeye başlayan el Kaide’nin lider kadrosunda Iraklıların fazla etkili olduğu görünmemektedir. Haziran 2006 yılında, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile öldürülen Irak el Kaide’sinin lideri Ebumasab el Zarkavi, Ürdünlüydü. Daha sonra, Zerkavi’nin yerine gelen Abu Hamze el Masri, Mısırlıydı. Ancak Irak’taki etkisini kaybeden el Kaide’nin içerisinde bulunan üst düzey Iraklılar DEAŞ terör örgütüne dâhil olmuştur.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Ali SEMİN
BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.