Menu

Afrin’in Jeopolitik Değerlendirilmesi

Afrin, Suriye’de engebeli arazisi ve zeytinliği ile meşhur bir bölgedir. Türkiye’nin ve Suriye’nin sınır hatları ise ortak özellikler taşımaktadır. Türkiye tarafında kim varsa, Suriye tarafında da aynısı vardır. Hattın her iki tarafı da aynı demografik özellikleri taşımaktadır. Afrin, Hatay, Kilis ve Gaziantep illerine komşu olması nedeniyle Türkiye ile akrabalık ilişkileri güçlü olan bir bölgedir. Ancak son yüz yıl içerisinde işgaller ve siyasi iktidarların çeşitliliği bölge üzerinde bir takım farklılıkların yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nin (SSCB) etkisinde kalan bölge, komünizmden ve anarşist sol gruplardan etkilenmiştir. Türkiye’de tutunma ve barınma imkânı bulamayan kişi ve örgütlere bölge yataklık yapmıştır. Bu bölge, başta Suriye olmak üzere bölgedeki terör gruplarının zamanla üssü haline gelmiştir. Afrin, Orta Doğu’da kurulan ulus devlet yapısı ile birlikte, Kürt örgütlerine militan ihraç eden bir bölge olmuştur.

Afrin, Türkiye ile sınırı olmasından dolayı Hafız Esed bu bölgeyi Ankara’ya karşı uzun bir süre kullanmıştır. Hatta Afrin’in, Türkiye’ye giriş çıkış bölgesi olarak kullanılmasına müsaade edilmiş, PKK terör örgütü liderlerinin barınması ve terör eylemlerini yürütmeleri için Muhaberat tarafından karargâh kurulmasına izin verilmiş ve himaye edilmiştir. Kaçakçılık ve uyuşturucudan kazandığı parayla Esed rejiminden aldığı silah ve siyasi destek ile örgüt, Suriye’de hâkim güç haline gelmiştir. Gerek Türkiye’de terör eylemlerini yürütmek gerek Kürt halkı üzerinde hâkimiyet kurmak olsun, önemli bir merkez üs olarak kullanılmıştır. Zira Afrin, ideolojik ve topografik yapısı ile ikinci bir Kandil’i andırmaktadır.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Tarık Sulo CEVİZCİ
Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.