Menu

2017 Yılı Türkiye Büyüme Rakamlarına Detaylı Bir Bakış

Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 büyüme elde ederek gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performans gösteren ekonmilerden biri oldu. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5,3 ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,4 büyüme kaydetmişti. Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde artış göstermesinde birkaç etkenin yer aldığını görüyoruz.

Kredi Garanti Fonu Büyüme Rakamlarını Destekledi

Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarına Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) önemli katkılar yaptığını söylemek mümkün. 2017 yılının başında yeni bir düzenleme ile başta Küçük ve Büyük İşletmeler (KOBİ) olmak üzere yatırımlarını arttırmak isteyen şirketlere kredi kullanımını kolaylaştırılması büyüme rakamlarının yükselmesinin de önünü açtı. KGF’ye yapılan düzenleme sonrası kullanılan kredi miktarlarında artış dikkat çekici oranlara yükseldi. TL bazında kredi miktarında artış yaklaşık yüzde 25 olurken, TL bazında tüzel krediler KGF desteğiyle bir önceki yıla göre yüzde 31 artış gösterdi. TL tüzel kredilerin toplam krediler içindeki payı da yüzde 64’e yükselmiş oldu. KGF aracılığyla kredilere artan talep iç talebin yükselmesinde etkili oldu. Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının detaylarına baktığımızda hanehalkı harcamaları ve iç tüketiminin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 artış gösterdi. KGF sadece iç tüketimi canlandırmakla kalmayıp yatırımları da desteklediğini gördük. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,4 artış gösterdi. Yatırımlarında yaşanan yükseliş büyüme rakamlarına önemli katkı sağladı.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Kutay GÖZGÖR
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.