Menu

Doğu Akdeniz’de Enerji Kaynakları Üzerinde Güç Mücadelesi

Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda zengin doğalgaz yataklarının bulunması bölgenin jeostratejik önemini artırmıştır. Doğalgaz kaynaklarının bulunduğu havzalara sahiplenme adına bölge devletleri arasında ihtilaflar ortaya çıkmakta ve doğalgaz yataklarının kullanımıyla ilgili bölgedeki dışındaki ülkelerin enerji şirketleri de aktif şekilde müdahil olmak istemektedir. Dolayısıyla, özellikle İsrail’in Levant Havzasındaki Daniel, Tamar ve Leviafan, Güney Kıbrıs’ta Afrodita ve Mısır’da Zor doğalgaz yataklarının bulunması ile bölge devletleri arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirileceğine olan beklentiler boşa çıkmıştır. Hidrokarbon rezervlerine sahip olan bölge devletlerinin enerji ihracatçısı olmalarıyla birlikte bölgedeki güç dengeleri de bu doğrultuda şekillenmektedir.  

Doğu Akdeniz jeopolitiğinin Suriye Krizi gibi güvenlik sorunundan olumsuz etkilendiği günümüzde, bölgedeki enerji kaynakları üzerinden devam eden ve Türkiye’yi de kapsayan küresel güç mücadeleleri yaşanmaktadır. Bölgede yaklaşık 30 milyon varil petrole eşdeğer olan hidrokarbon yataklarının bulunduğu tahmin edilmekte ve arama çalışmalarıyla rezervlerde de bir artış olacağı beklenilmektedir. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervleri üzerinde Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanı sıra, Suriye, İsrail, Lübnan ve Mısır gibi bölge devletleri de hak iddia etmektedir. Aynı zamanda bölgedeki mevcut enerji kaynakları Türkiye-Yunanistan/Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) karşı karşıya getirmektedir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Elnur İSMAYIL
Dr., BİLGESAM Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı

Sibel KARABEL
BİLGESAM AB ve Asya-Pasifik Uzmanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.