Menu

Güçlü bir Ekonomi için Lojistik Alanında Rekabet Gücümüzün Değerlendirilmesi

Milli güç, bir milletin varlığını kanıtlaması, koruması, geliştirmesi ve bu varlığa yönelmiş mevcut veya muhtemel her türlü tehdit ve tehlikelere karşı koyabilmesi için maddi ve manevi kaynak ve kuvvetlerini, bir bütünlük içerisinde, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda kullanma yeteneğidir. Genel kabul görmüş bir sınıflandırmaya göre milli güç; siyasi, askeri, ekonomik, demografik, coğrafi, bilimsel ve teknolojik ile psiko-sosyal ve kültürel güç unsurlarından oluşmaktadır. Ancak günümüzde her şeyin temel kaynağı olarak görülmeye alışılmış olan para ve dolayısıyla onun etrafında şekillenen ekonomik güç diğer güç kaynakları arasında göreceli olarak ön plana çıkmıştır.

Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak vizyonumuz her ne kadar tüm güç unsurlarında rekabetçi stratejik hedefler ve bunlarla uyumlu strateji ve politikalar tespit edilmesini zorunlu kılmakla birlikte gelmiş geçmiş birçok hükümet programında da ekonomik politikalar hep ön planda ve belirleyici olmuştur. Bu vizyon bağlamında ilerlemeye devam eden ülkemiz 1980’li yıllardan beri ekonomik açıdan dışa açık büyüme politikaları izlemektedir.

Günümüzün rekabetçi küresel iş dünyasında Türkiye ekonomisinin stratejik ekonomik hedefleri doğrultusunda birçok politika belgesi ve plan yürürlüğe konmuş ve bunlara bağlı birçok yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar arasında bütçeden en çok payı alan alanlardan birisi ise coğrafyanın bize sağladığı avantajlardan istifade edebilmek maksadıyla özellikle ticari mal hareketlerini lojistik açıdan kolaylaştıracak altyapı yatırımlarıdır. Çünkü gerek tarihsel süreçte edinilen tecrübeler gerekse bilimsel çalışmalar ticareti (özellikle uluslararası ticaret) gerek yasal düzenlemeler gerekse altyapı anlamında kolaylaştıran ekonomilerin zenginleştiğini göstermektedir. Son yıllarda ülkemizin yüzüncü kuruluş yıldönümünde erişmeyi planladığımız ekonomik alandaki stratejik hedeflerden biri 500 milyar $ ihracat hedefine erişebilmek olarak belirlenmiş olması bu tespitle uyumluluk göstermektedir. Ancak bu stratejik niyetlerle ülkemizde yapılan bunca yatırıma rağmen eriştiğimiz noktadan gerek kamu gerekse özel sektör yöneticilerin pek de memnun olmadıkları bilindik bir gerçektir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

A. Zafer ACAR
Prof. Dr., Piri Reis Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.