Menu

2018 Yılı Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi

Dünya Bankası’nın 2018 Kalkınma Raporundaki sınıflandırmaya göre, Türkiye “Üst Orta Gelirli Ekonomiler” arasında bulunmaktadır. Bu sınıflama 3956 Amerikan Doları ile 12.235 Amerikan Doları arasında kişi başına düşen gelire sahip ülkeler için yapılmış. Bu seviyenin üzeri “Yüksek Gelirli Ekonomiler” olarak adlandırılmaktadır.

“...1990’lardan bugüne baktığımızda Türkiye’nin 2001 krizi sonrasında orta gelir tuzağından çıkış yolunda bir hamle içine girdiği gözlemlenebiliyor. Küresel krizin yarattığı geçici düşüş bir yana bırakılırsa bu çıkış hamlesi 2017 yılına kadar sürmüş, 2017 yılında ivme kaybı yaşanmış ve 2018 yılında da kayıp hızlanmış görünüyor.

Çıkışın ve düşüşün nedenlerine baktığımızda karşımızda bazı somut ipuçları bulunduğunu görebiliyoruz: Her şeyden önce, 2001 krizi sonrasında Türkiye, IMF desteğinde ve gözetiminde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı adı altında bir program uyguladı. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu program 2008 yılı ortasına kadar sürdü. Sonra Türkiye, IMF programından çıktı ve kendi programını uygulamaya başladı. Başlangıçta IMF programına benzer disiplinde olan bu program zamanla gevşedi ve tümüyle sahneden kalktı.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Emre ALKİN
Prof. Dr., Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.