Menu

2017 yılı Cari Açık Rakamlarını Nasıl Okumak Gerekir?

Cari açık Makroekonomi arasında en çok takip edilen verilerin başında yer almaktadır. Cari denge, bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelir ile yurt dışına ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerin eşit olması anlamını taşımaktadır. Eğer ihraç edilen mallardan elde edilen gelirler ithal mallara ödenen bedelden fazla ise cari fazlalık, tersi durumda ise cari açık ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisi cari açık veren bir ülke konumunda yer almaktadır. Cari fazlalık veren ülkelerin başında ise Almanya ve Çin gelmektedir.

Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yeri olan cari açık rakamları 2017 yılı sonu itibariyle 47.1 milyar dolar oldu. 2016 yılının sonunda ise cari açık 32.61 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Cari açık rakamlarının bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyar dolar artış göstermesinde birkaç etkenin ön plana çıktığını öne sürmek mümkündür.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Kutay GÖZGÖR
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.