Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin yedinci sayısıyla karşınızda olmaktan mutluluk duymaktayız. 

Küresel siyaset sahnesi bir yandan dinamik süreçlerle hızla dönüşürken, diğer yandan da sistemi oluşturan aktörler düzeyinde de çeşitliliğin arttığı gözlemlenmektedir. Böylelikle devletlerin, yapısı ve işleyişi bakımından uluslararası düzeni sıkıca takip ederek; söz konusu değişimin hızıyla kendi dış ve güvenlik politikalarını senkronize etmeleri gereği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, gerek sınır komşuları gerekse jeostratejik konumu itibarıyla Türkiye için de küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Stratejist Dergisi; uluslararası ilişkiler, güvenlik, dış politika, ekonomi ve enerji alanlarında araştırma konularında donanım sahibi akademisyen ve uzmanların değerli görüşleriyle uluslararası siyasetteki değişim ve dönüşümü kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

BİLGESAM Bilge Adamlar Kurulu Başkanı Emekli Oramiral Salim Dervişoğlu, Stratejist Dergisi Editörü Sibel Karabel’e “2017 Yılı Türk Dış Politikası’ndaki Gelişmeleri” değerlendirdiği mülakat vermiştir. Dervişoğlu, söyleşide Türkiye’nin bölgesel ve küresel güçlerle ilişkilerini kapsamlı olarak analiz etmiştir.

Prof.Dr. Mustafa Kibaroğlu “2017’de Nükleer’de Bir Birine Zıt Gelişmeler” adlı yazısında, Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirme programında varmış olduğu aşamanın artık küçümsenemeyecek bir seviyeye geldiğini değerlendirmektedir. Kibaroğlu ayrıca, Kuzey Kore liderinin, “mutlak silah” olarak da nitelendirilen nükleer silah kapasitesine sahip olmak konusundaki kararlılığının olduğuna vurgu yapmaktadır.

BİLGESAM Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Elnur İsmayıl’ın kaleme aldığı “Bakü-Tifis-Kars Demiryolu Hattı Projesi” adlı yazıda ‘Demir İpekyolu’ olarak nitelendirilen Bakü-Tifis-Kars Demiryolu Hattının genel özelliklerine değinmektedir. Sovyetler Birliği döneminde, Rusya’dan Azerbaycan üzerinden geçmekle Ermenistan’da Gümrü kentine kadar uzanan ve daha sonra Kars’a ulaşan bir demiryolu hattın bölgesel ve uluslararası önemini değerlendirmektedir. 

BİLGESAM Bilge Adamlar Kurulu Üyesi Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz Çelikkol tarafından kaleme alınan “Lübnan ve Orta Doğu” konulu yazıda Lübnan’ın siyasi tarihini ve ülkede yaşanan iç savaşın bilançosunu değerlendirilmiştir. Yazar, ayrıca Lübnan’daki siyasi sistemi, İsrail-Hizbullah arasında meydana gelen çatışmaları ve İran-Suudi Arabistan ilişkilerindeki Lübnan rekabetine değinmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Nurgül Bekar “Eş-Şebab Terörü” adlı yazıda Somali’nin 19. Yüzyıl sonlarından 1960 yılına kadar İngiliz ve İtalyanların paylaştığı sömürge yönetiminde kaldığına değinerek ülkedeki siyasi ve güvenlik sorunlarını değerlendirmektedir. Bekar, yazısında 2007 sonrası dönemde Mogadişu dahil olmak üzere ülkenin merkez ve güney bölgelerini kontrol altına alan Eş-Şebab hızla sahadaki etkili tek silahlı güç haline geldiğine vurgu yapmaktadır.

BİLGESAM Bilge Adamlar Kurulu Üyesi Emekli Büyükelçimiz Ünal Çeviköz “Üyelik Müzakerelerinin On İkinci Yılı Biterken Türkiye-AB İlişkilerine Bir Bakış” adlı yazısında Türkiye-AB ilişkilerinin önemini vurgulamaktadır.

Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Has “Suriye Üzerinden Şekillenen Türkiye-Rusya İlişkilerinde Kritik Viraja Doğru” adlı yazısında Türk-Rus ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirerek AnkaraMoskova’nın nasıl Ortak bir zeminde buluştuklarını incelemektedir.

BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Ali Semin tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin Terörle Mücadelesinde Fırat Kalkanı ve Afrin” adlı yazıda Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonlarının ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak terörle mücadelede bölgesel anlamda kollektif güvenlik işbirliğinin ehemmiyetini analiz etmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Yard.Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz “Japonya’da Erken Seçim ve Abe’nin Zaferi” adlı yazısında Japonya seçimlerindeki ortaya çıkan tabloyu irdelemektedir. Yazar, Başbakan Abe’nin ülkenin iki temel sorunu olan ekonomik istikrar ve sosyal güvenlik konularını da seçim kampanyasının merkezine koyduğuna vurgu yapmıştır.

Keyifli okumalar....

 

Ali SEMIN 

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.