Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin yirmi altıncı sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Uluslararası siyaset arenası dinamik süreçlerle ani dönüşümler yaşarken bir yandan da küresel aktör düzeyinde de çeşitlilik söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede egemen aktör olan devletler küresel sahnedeki diğer ülkelerin manevraları dikkatli bir şekilde inceleyerek bu değişim içinde kendi dış politika, güvenlik ve iktisadi stratejilerini belirlemektedir. Bu bağlamda, uluslararası konjonktür içerisinde yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik son gelişmeleri, dış politika ve savunma konularını alanında uzman isimler siz değerli okuyucularımız için kapsam bir şekilde analiz etmiştir.

BİLGESAM Başkanı, MEF Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, "Kuzey Atlantik İttifakı Bağları Ne Kadar Güçlü?" adlı analizinde NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde Londra’da bir araya geldiği zirvede yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz etmiştir.

Strateji Uzmanı, Dr. Abdullah Manaz, "Komplo mu Gerçek mi?" adlı analizinde Soğuk Savaş dönemi sonrası değişen uluslararası siyaset sahnesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin izlediği politikaları detaylı bir şekilde analiz etmiştir.

Gazeteci Gökhun Göçmen, "Orta Doğu’da "Güç Boşluğu" ve Çin’in Bölge Politikası" adlı analizinde, Orta Doğu bölgesinde yaşanan siyasi, askeri ve iktisadi olayları diğer yandan ülkelerde son zamanlarda vuku bulan protesto dalgaları ve el konulan gemiler gibi olaylar çerçevesinde küresel aktörlerin bölge politikalarını değerlendirmektedir.

Dr. Haşim Türker, "70’NCİ YILINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ: KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ VE YENİ SOĞUK SAVAŞ’IN PARAMETRELERİ" adlı analizinde dünya siyaseti içinde yaşanan köklü değişimi incelemiş ve bu çerçevede derinleşen ekonomik küreselleşmeyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’nin yükselişini analiz etmiştir.

Kastamonu Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Dr. Nurgül Bekar, "ALMAN İÇ POLİTİKASINDA NELER OLUYOR?" adlı analizinde geçmişten günümüze Almanya’nın iç siyasetinde yaşadığı değişimleri ve sonuçlarını değerlendirmiş ve de Alman siyasetinde yaşanan dönüşümleri ülkemiz ile olan ilişkileri açısından irdelemiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Sina Kısacık, "Herkese Kazandıracak Bir Doğal Gaz Boru Hattı" adlı analizinde Türkiye ve Azerbaycan arasında başarı ile gerçekleştirilen TANAP projesinin taraf tüm ülkeler açısından jeostratejik ve jeoekonomik etkilerini analiz etmiştir.

Keyifli Okumalar…

Dr. Elnur İSMAYIL

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.