Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin altıncı sayısıyla karşınızda olmanın mutluluğunu duymaktayız.

Küresel siyaset sahnesi bir yandan dinamik süreçlerle hızla dönüşürken, diğer yandan da sistemi oluşturan aktörler düzeyinde de çeşitliliğin arttığı gözlemlenmektedir. Böylelikle devletlerin, yapısı ve işleyişi bakımından uluslararası düzeni sıkıca takip ederek; söz konusu değişimin hızıyla kendi dış ve güvenlik politikalarını senkronize etmeleri gereği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, gerek sınır komşuları gerekse jeostratejik konumu itibarıyla Türkiye için de küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Stratejist Dergisi; uluslararası ilişkiler, güvenlik, dış politika, ekonomi ve enerji alanlarında araştırma konularında donanım sahibi akademisyen ve uzmanların değerli görüşleriyle uluslararası siyasetteki değişim ve dönüşümü kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Dergimizin ilk yazısında Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu “Türkiye’nin İdlib Operasyonu: Uluslararası Siyaset ve Hukuk Açısından Bir Değerlendirme” adlı yazısında Suriye Krizi’nin çözümüne yönelik geliştirilen Astana ve Cenevre görüşmelerini incelemektedir. Bu çerçevede de, Türkiye’nin İdlib Operasyonu’nu uluslararası hukuk teamülleri içerisinde değerlendirerek uygunluğunu ispat etmektedir.

BİLGESAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türkiye-İran Arasındaki Yakınlaşma Ne Anlama Geliyor?” adlı analizinde Türkiye-İran ilişkilerini tarihsel perspektifte değerlendirmesini yapmaktadır. Güney, Türkiye ve İran arasındaki son dönemde gözlemlenen yakınlaşma eğilimini de küresel ve bölgesel jeopolitik unsurlara atıfla incelemektedir.

BİLGESAM Bilge Adamlar Kurul üyesi E.Büyükelçi Oğuz Çelikkol “Çok Yönlü Türk Dış Politikası” isimli analizinde Türkiye’nin son yıllarda izlediği aktif dış politika hamlelerinden bahsedilmektedir.

BİLGESAM Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Elnur İsmayıl’ın kaleme aldığı “Suudi Arabistan-Rusya İlişkileri” adlı yazıda, Vladimir Putin’in Kral Selman ile son görüşmesi tarihsel boyutu ile ele alınarak analiz edilmektedir. Yazarın özellikle vurgu yaptığı husus; gerçekleşebilecek stratejik ve askeri işbirliklerinin bölgesel ve küresel dengelere etkisinin büyük olabileceğidir.

E.Büyükelçi Mehmet Öğütçü’nün kaleme aldığı “Kuzey Irak Kürtleri Nereye?” adlı yazıda Kuzey Irak’ta gercekleşmiş referandumun tüm bölgeyi tehlikeye atan bir karar olduğu; bölgedeki enerji kaynaklarının bölgeyi nasıl etkileyebileceği ve referendum sonrası senaryolar anlatılmaktadır.

BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Ali Semin tarafından kaleme alınan “Bağdat-Ankara-Tahran Üçgeninde Kuzey Irak’ın Siyasi Denklemi” adlı yazıda Barzani yönetiminin bağımsızlık için icra ettiği referandumun arkasında yatan sebepleri ve Irak’ın geleceğine muhtemel etkilerini irdelemektedir.

“Türkiye-ABD İlişkilerinin Bugünü ve Vize Krizi” isimli analizde Araştırmacı Dr. Mehmet Yegin, son dönemde Türkiye-ABD arasında yaşanan gelişmeleri özellikel vize krizi üzerinden incelemektedir. Yazar, ABD’nin Türkiye’ye karşı geliştirdiği yaklaşımı Obama ve Trump dönemlerinin devamlılık unsurlarına dikkat çekerek açıklamaktadır.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Dr. Altay Atlı, “Suriye’nin Yeniden İnşasında Baş Aktör Olarak Çin” adlı yazısında Çin’in Suriye’nin tekrar inşa sürecindeki rolünü gerek ekonomik gerek sosyal açıdan değerlendirmektedir. Atlı, yazısında birçok aktörü barındıran Suriye’de Çin’in de hatırı sayılı bir aktör olarak konumuna vurgu yapmaktadır.

Keyifli okumalar....

Sibel KARABEL

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.