Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin yirmi ikinci sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Mayıs sayımız güncel olayların ekseninde küresel ve bölgesel arenada egemen güçler arasındaki çıkar çatışması sonucunda vuku bulan gelişmeleri geniş bir spektrumla ele almaktadır. Uluslararası siyaset sahnesi dinamik gelişmelerle hızla evrimleşirken yaşanan önemli kırılma noktaları uluslararası sistemi kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi gerektirmektedir. Küresel aktörlerin ulusal güvenliklerini tesis etmek maksadıyla ivedilikle uyguladığı politikalar küresel ve bölgesel ölçekte istikrarsızlığa ve çatışmalara sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda dergimizin bu sayısında, Türk dış politikası, Avrupa, Asya-Pasifik ve Ortadoğu coğrafyalarında yaşanan son gelişmeleri analitik ve kapsamlı bir bakış açısıyla alanında uzman isimlerin analizlerini siz değerli okuyucularımıza ulaştırmayı hedefledik.

Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian, ‘’İran İle ABD Arasında Savaş Çanları Çalıyor Mu?‘’ adlı yazısını kaleme almıştır. Golkarian, ABD ve İran arasında yıllardır süren ihtilafa rağmen son dönemde yaşanan sıcak gelişmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin nasıl ilerleyeceğini analiz etmektedir.

BİLGESAM Başkanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, ‘’Japonya’nın Uluslararası Güvenlik Açısından Önemi’’ adlı yazısında Asya kıtasının önemli ülkelerinden olan Japonya’nın kıtasındaki diğer başat aktörlere karşı güvenlik algılamalarını ve Japonya’nın değişen tutumunun uluslararası güvenlik ve istikrara etkilerinin neler olabileceği konusunu değerlendirmektedir.

Bosphorus Energy Club/Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütçü, ‘’Kağıttan Kaplan ve Türkiye: İlişkilerin Geleceği’’ adlı yazısında, Avrupa’nın son dönemlerde yaşadığı bunalımlar olan Brexit, ABD ile yaşanan ticaret savaşları, yükselen aşırı sağ akımların yarattığı istikrarsız ortamın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine etkilerini analiz etmektedir.

BİLGESAM AB ve Asya-Pasifik Uzmanı Sibel Karabel, ‘’Güncel Gelişmeler Işığında İtalya-Avrupa Birliği ve Çin İlişkileri’’ adlı yazısında, Çin önderliğinde başlatılan Kuşak ve Yol İnisiyatifi projesine İtalya’nın dahil olmasını ve Avrupa ülkeleri ile Çin arasındaki jeostratejik ve jeoekonomik ilişkileri detaylı bir şekilde analiz etmektedir.

Araştırmacı İsmail Çoktan, ‘’Sisi, Mısır’ın Egemen Gücünü Sürdürebilecek Mi?’’ adlı yazısında Mısır’da yapılan Anayasa referandumu sonucunda 2030 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı makamında kalma fırsatı bulan General Abdulfettah es-Sisi’nin ülkesinin içinde bulunduğu siyasi, iktisadi, askeri ve sosyo-kültürel sorunları geride bırakarak elde ettiği bu gücü ne kadar süre ile devam ettirebileceğini değerlendirmektedir.

Araştırmacı Mahmut Kar, ‘’Öncesi ve Sonrası İle Sudan’daki Gelişmeler’’ adlı yazısında Sudan’ın zengin petrol kaynaklarına sahip bir ülke olmasına rağmen ekonomik krizin ve yoksulluğun bitirilmemesinin halk ayaklanmalarına sebep olduğunun üzerinde durmuş ve 30 yıl iktidarda kalan Ömer el-Beşir’in askeri darbe sonucu devrilmesiyle birlikte ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Savunma Sanayi Araştırmacısı Dr. Feridun Taştan, ‘’Türkiye’nin F-35 ve S-400 Tedariğine İlişkin Farklı Düşünceler’’ adlı yazısında NATO’nun önemli bir müttefiki olan Türkiye’nin hava sahasını korumak adına temin etmeyi öngördüğü her iki hava savunma sisteminin teknik özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmektedir.

Araştırmacı Mete Sohtaoğlu, ‘’Fars Selefiliği’’ adlı yazısında İran’daki Selefilik akımının tarihsel gelişim sürecini ve günümüzde nasıl bir şekil aldığını aktarmaktadır.

Emekli Albay Ünal Sökükçü, ‘’S-400 mü, PATRIOT mu?’’ adlı yazısında her iki hava savunma sisteminin sistemsel özelliklerini ve çalışma prensiplerini detaylı bir şekilde açıklamış ve hangi hava savunma sisteminin Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacağını dair değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Keyifli Okumalar…

Dr. Elnur İSMAYIL

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.