Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin on dokuzuncu sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Uluslararası düzlemde konvansiyonel aktörlerin giderek karmaşıklaştığı ve kırılgan hatların iyice belirginleştiği bir konjonktürde yerinde analizler yapabilme yetisi daha da öne çıkmaktadır. Bu bağlamda uluslararası gündemi, güncel ve bilimsel bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen Stratejist dergisinde; dış politika, güvenlik, savunma ve ekonomi alanlarında uzmanların ve akademisyenlerin kıymetli değerlendirmelerini sizlerin dikkatlerinize sunmaktayız.

BİLGESAM Başkanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, “Suriye’de ‘Güvenli Bölge’ Tartışması” isimli yazısında son dönemde gerek siyasi düzlemde gerek akademik camiada oldukça tartışılan Suriye’de ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması hususunu özellikle Türkiye’nin dinamikleri açısından değerlendirmektedir.

Kibaroğlu, tartışmaları hem uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar (Adana Mutabakatı) noktasından hem de Türkiye’nin sosyal, güvenlik ve toplumsal boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde irdelemiştir.

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, “Yanlış Hesap Şam’dan Dönmeli: Ankara-Şam Uzlaşması Üzerine Düşünceler” adlı analizinde Suriye krizine yönelik dillendirilen ‘Adana Mutabakatı’ tartışmalarını tarihsel bakımdan incelemiş ve Türkiye’nin Şam ile uzlaşısının ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini savunmuştur.

BİLGESAM Danışma Kurulu Üyesi ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Oğuz Çelikkol, BİLGESAM Orta Doğu Uzmanı Ali Semin’e verdiği mülakatta Suriye İç Savaşı ve Adana Mutabakatı tartışmalarını değerlendirmiştir. Çelikkol, değerlendirmesinde küresel ve bölgesel aktörlerin tutumları, Türkiye’nin güvenlik ekseni ve dışişleri bakanlığındaki tecrübeleriyle yorumlamaktadır.

İstinye Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, “Brexit, Ticaret Savaşları ve Gümrük Birliği 2.0” isimli analizinde Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaretin ne yönde şekilleneceği tartışmalarını, Türkiye ile AB ve İngiltere’nin ticari ilişkilerini de ortaya koyarak değerlendirmektedir. Noi, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin İngiltere’nin AB ile nasıl ayrılacağıyla doğrudan ilintili olduğunun altını çizmekte ve Gümrük Birliği 2.0 düzenlemesinin önemini vurgulamaktadır.

Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Örmeci “Sarı Yelekliler Protestolarının Analizi” adlı yazısında Fransa’da Kasım 2018’de başlayan ve etkileri devam eden protestoların çıkış nedenlerini, katılanların profilini ve ülkenin içinde bulunduğu durumu tespit etmiştir. Örmeci, Avrupa’nın son dönemde yaşadığı popülizm rüzgarının Fransa’daki algılanışını da vurgulamış ve bu bağlamda Macron yönetiminin politikalarını irdelemiştir.

Askeri Havacılık ve Savunma Sanayi Araştırmacısı Hakan Kılıç, “Türk Dış Politikası ve Hedefleri ile Türk Savunma Sanayi Yatırımları Uyumlu mu?” isimli analizinde Türk savunma sanayindeki atılımları tarihsel boyutuyla ele almış ve Türk dış politikasındaki eğilimlerle beraber incelemiştir. Kılıç, savunma sanayindeki kaynakların doğru şekilde hedefe yönelik eşleştirilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur.

Bosphorus Energy Club/Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütçü, “Yeni Ekonomik Milliyetçilik ve Jeopolitik Gerilimler” adlı yazısında 21. Yüzyılda güvenlik tanımının dönüşen yapısını küreselleşme olgusunun tahliliyle birlikte incelemektedir. Bu bağlamda, Trump Amerikası’nın Çin ile ticaret savaşlarını değerlendirmiş ve gelecekteki yeni ekonomik liderlik modelleri hakkında öngörülerde bulunmuştur.

Keyifli Okumalar…

Sibel KARABEL

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.