Menu

Değerli Stratejist Okurları

Dergimizin on sekizinci sayısıyla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Küresel gündemi ve güncel gelişmeleri, analitik bir bakışla irdelemeyi hedefleyen Stratejist dergisinin bu sayısında; dış politika, güvenlik, savunma ve ekonomi alanlarında uzmanların ve akademisyenlerin değerlendirmeleri yer almaktadır.

Prof. Dr. İlter Turan ile “Türk Dış Politikası Üzerine” yaptığımız söyleşide Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan krizler ve Suriye’de cereyan eden gelişmeler analiz edilmektedir. Prof. Turan ayrıca uluslararası sistemi, Doğu Akdeniz’deki güç mücadelesini ve Türk Dış Politikasında değişen paradigmaları değerlendirmektedir.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman ile Türk Dış Politikası ve Güvenlik konusu üzerine yaptığımız söyleşide Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası politikaları değerlendirilmekte ve özellikle Türkiye’nin 2018 yılında izlediği dış politikadaki sorunlarına ışık tutulmaktadır. Prof. Keyman, 2019 yılında Türk Dış Politikasının nasıl olması gerektiğine ve Türkiye terörle mücadelede nasıl bir politika izlemelidir sorusuna cevap vermektedir.

Dergimizin bu sayısında Türkiye’nin Somali Eski Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar “Türk Dış Politikasında Afrika” konusunu değerlendirmekte; Türkiye’nin Somali özelinde Afrika’da nasıl bir politika izlediğini anlatmaktadır.

BİLGESAM Başkanı Mustafa Kibaroğlu, “2019 Yılında Türk Dış Politikasının Manevra Alanı Genişleyebilir” başlıklı analizinde uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri, 2019 yılında Türk Dış Politikasının ana gündeminin 2018 yılından farklı olmayacağının altını çizmektedir. Kibaroğlu, 2019 yılında Türkiye’nin güvenlik ve dış politikada manevra alanının genişleyebileceğini vurgulamaktadır.

Büyükelçi (E.) Ünal Çeviköz “2019 Yılında Uluslararası İlişkiler ve Türkiye’nin Önündeki Sınamalar” analiziyle Türk Dış Politikasında yaşanacak gelişmeler ışığında öngörülerde bulunmaktadır. Çeviköz, dış politika ve güvenlik bağlamında Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl aşabileceğini değerlendirmektedir.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Savaş Biçer “Terörle Mücadelede Durum Değerlendirmesi” adlı yazısında Türkiye’nin terörle mücadelede ve sınır güvenliğini korumak amacıyla yaptığı askeri hamleleri değerlendirmektedir. Biçer, bundan sonra Türkiye’nin terörle mücadelede izleyeceği stratejilerin nasıl olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger “Türkiye-AB İlişkileri 2018 Yılında Nasıl Bir Seyir Takip Etti?” başlıklı analiziyle Türkiye-Avrupa Birliği’nin 2018 yılındaki ilişkilerinin seyrini değerlendirerek 2019 yılında nasıl bir çizgide seyredeceğini kaleme almaktadır. Prof. Ülger, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri tüm boyutlarıyla analiz etmektedir.

BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Ali Semin “Türkiye-Irak İlişkilerinde 2018 Yılı Muhasebesi” konusunu analiz etmektedir. Semin, Irak’ta Mayıs 2018 tarihinde yapılmış parlamento seçimlerinde Türkiye’nin tüm siyasi unsurlara aynı mesafede yakınlık göstermesini ve Ankara-Bağdat ilişkilerinin geçmiş dönemlere nazaran daha olumlu yönde ilerlediğini vurgulamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof.Dr. Emre Alkin “2018 Yılı Türkiye Ekonomisinin Değerlendirmesi” başlıklı yorum yazısıyla Türk ekonomisinin yaşadığı dalgalanmalara ışık tutmaktadır.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Acar “Lojistik Alanında Rekabet Düzeyimizin Değerlendirilmesi” başlıklı analizinde günümüzde rekabetçi küresel iş dünyasında Türkiye ekonomisinin stratejik hedeflerini ve planlarını değerlendirmektedir.

Keyifli Okumalar…

Ali SEMİN

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.