Menu

Tanrı’nın Direniş Ordusu Orta Afrika’da Küllerinden mi Doğuyor?

1894 yılında İngiliz sömürge imparatorluğunun bir parçası haline gelen Uganda, 1962 yılındaki bağımsızlık ilanıyla uluslararası sistemdeki yerini almıştır. Uganda, birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi, dini ve etnik sorunlar ile karşı karşıya olan bir devlettir. Bu sorunlar, bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren işleyen bir demokrasiye ulaşılmasını engelleyerek, ülkenin siyasi, ekonomik ve beşeri açılardan istikrarsız bir yapıya sahip olmasına yol açmıştır. Uganda’nın yakın tarihinde istikrarsızlığın en büyük nedenlerinden biri, ülkenin kuzeyindeki Acholi etnik grubuna mensup olan ve Uganda’da Hristiyan-Animist bir yönetim kurma saiki ile silahlı eylemler gerçekleştiren Tanrı’nın Direniş Ordusu (Lord’s Resistance Army-LRA) olmuştur. LRA, 1988 yılında ortaya çıkan bir terör örgütü olmasına rağmen, ancak 2000’li yıllara gelindiğinde dünyada geniş kitlelerce bilinen bir örgüt haline gelmiştir. Örgütün gerçekleştirdiği vahşi terör eylemleri ve bu eylemlerde kullandığı çocuk askerler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

Uganda’da 1986 yılında iktidara gelen Yoweri Museveni yönetimi, LRA’nın neden olduğu krizlerle mücadele kapsamında 1988-2017 yılları arasında bir dizi askeri ve diplomatik faaliyet yürüttüyse de bunda tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Uganda’nın gerçekleştirdiği askeri harekâtlar örgütün yıllar içerisinde gerilemesine neden olsa da LRA, özellikle Uganda ile ilişkileri kötü olan Sudan’dan sağladığı lojistik desteğin sayesinde eylemlerinin şiddetini artırarak mücadelesini sürdürmüştür. Uganda hükümetinin LRA sorununu savaş dışı yöntemlerle çözme girişimleri ise örgütün hükümete duyduğu güvensizlik ve örgüt lideri Joseph Kony’nin barış görüşmelerini zaman kazanmak amacıyla kullanması nedenleriyle sonuçsuz kalmıştır. Uganda’nın girişimleri sonucunda güç kaybederek gerileyen örgüt, 1991 yılı itibarıyla Uganda sınırlarından tamamen çıkarılmış ancak bu sefer de bölgedeki diğer devletler için önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. LRA, günümüzde eylemlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC), Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ve Güney Sudan’da devam ettirmektedir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Boran KARAKAYA
Araştırmacı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.