Menu

Türkiye-ABD İlişkilerinin Bugünü ve Vize Krizi

Türkiye-ABD ilişkilerinin bugününü değerlendirirken ikili ilişkilerin hangi zemin üzerinde yükseldiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu çerçevede denilebilir ki, ilişkilerde tabana doğru yayılan bir güven bunalımı söz konusu. Bu bunalımın Türkiye tarafına bakan yanı daha çok kamuoyu yoklamaları ile kendisini gösteriyor. Pew Araştırma Merkezi verilerine göre, Türkiye’de ABD’ye biraz olumlu ve çok olumlu bakanların toplamı 2015 yılında halkın yüzde 29’u seviyesinde iken, 2017 yılında bu rakam yüzde 18’e düşmüş görünüyor.

Obama yönetiminin ilk yıllarında Başkan ve Dışişleri Bakanı’nın bireysel çabaları ile Türkiye’deki kamuoyu algısı sınırlı da olsa bir yükseliş trendine girmişti. Ancak sonrasında bu çabaların devamı gelmediği gibi somut politika değişiklikleri ile de desteklenmedi. Bugüne geldiğimizde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türk kamuoyunun olumsuz algısını düzeltmeye yönelik bir kamuoyu diplomasisi yatırımı yapma isteği de bulunmuyor. Türkiye’deki elitlere yönelik programların ve daha geniş anlamda elitlerin ABD ile etkileşimlerinin ise genel kanıları değiştirmediği dolayısıyla halka da yansımadığı görülüyor.

 

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Mehmet YEGİN
Dr., Araştırmacı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.