Menu

Türkiye-AB İlişkileri 2018 Yılında Nasıl Bir Seyir Takip Etti?

Türkiye’nin AB ile ilişkileri 2018 yılında, bir önceki yılda olduğu gibi oldukça durağan geçti. İkili ilişkilerin en temel gündem maddesi olan tam üyelik müzakerelerinde yeni başlık açılması, ne yılın ilk yarısında Bulgaristan dönem başkanlığı esnasında mümkün olabildi, ne de Avusturya dönemi olan ikinci yarıda. Türkiye ile AB arasında çözüm bekleyen bir düzineye yakın sorun var. Ama hayati ehemmiyet taşıyan husus müzakereler. Gerçekten de, 2005 yılında başlayan müzakere süreci fiilen tıkanmış durumda. Üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen tünelin ucunda bir aydınlık yok, ışık hâlâ gözükmüş değil. Bugüne kadar ağır aksak yürüyen müzakerelerde 35 başlığın yarısı bile açılamadı. 2018 yılı sonu itibariyle rakamlar şu şekilde: Açılan başlık sayısı 16 ve geçici olarak kapatılan başlık sayısı sadece bir. Müzakere başlıkları üzerindeki blokajın AB ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini koruyor.

AB üyesi ülkeler, geçen bunca zamana rağmen Türkiye’nin tam üyeliği konusunda kendi aralarında bir konsensüs oluşturamadılar. Öte yandan Avrupa bütünleşmesinin sıkıntıları ve geleceği hakkındaki belirsizlik, önemli kararların alınmasını geciktirmektedir. Bu analiz, AB Türkiye ilişkilerinde 2018 yılındaki gelişmeleri irdeleme ve 2019’a ilişkin beklentileri ortaya koyma taşımaktadır. Ama öncelikle günümüzdeki AB’nin enstantane fotoğrafının çekilmesi ve yaşadıkları temel sorunların ortaya konulması gerekmektedir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

İrfan Kaya ÜLGER
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümü

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.