Menu

Suriye’nin yeniden inşasında baş aktör olarak Çin

Suriye’de iç savaş devam ediyor, ancak tarihteki her savaşta gibi bu savaş da bir gün fiilen bitecek. Suriyelilerin esas savaşı belki de o zaman başlayacak; yaralı hayatları onarmak, yıkılanı ayağa kaldırmak ve tamamen harap olmuş bir ülkeyi yeniden inşa etmek gerekecek. Dünya Bankası’nın Temmuz ayında yayınlamış olduğu “The Toll of War” (Savaşın Bedeli) başlıklı rapora göre; Suriye’nin 2011-2016 yılları arasında uğradığı hasarın toplamı 226 milyar doları, başka bir deyişle ülkenin savaş öncesi gayrisafi yurtiçi hasılasının dört katını buldu. Bazı iktisatçılara göre ise; Suriye’yi yeniden inşa edebilmek için bu miktarın üzerinde, kimi tahminlere göre 1 trilyon doları bulan toplam bir yatırım miktarı gerekecek. Dünya Bankası raporunun araştırmasında; Suriye’de 400 binin üzerinde insan hayatını kaybettiği ve nüfusun yarısının göç etmek zorunda kaldığı belirtilmiştir. Buna ilaveten, ülkedeki fiziksel altyapının yüzde 7’si tamamen yok olduğu ve  yüzde 20’sinin ise kısmi zarar gördüğü de ifade edilmekte.

 

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Altay ATLI
Dr., Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.