Menu

6 Kasım 2018 ABD Kongre Seçimleri Trump’ın ilk sınavı

6 Kasım 2018 Kongre Ara Seçimleri Öncesi ABD’de Yasama, Yürütme ve Yargı Erklerinin Durumu

İki asırdan fazladır yürütülen ABD Başkanlık Sistemi, getirdiği istikrar, yasama/yürütme/yargı erkleri arasında oluşturduğu kuvvetler ayrımı ve bu kuvvetlerin birbirinin yetkilerini dengelemeleri açısından bir başarı örneği olarak gösterilir.

Kasım 2016 tarihinde 4 yıllığına Başkan seçilen Donald Trump, ABD’de bile tartışılan ve Anayasanın da muğlak bıraktığı, “Başkanlık Kararnameleri” yetkilerini de kullanarak, uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalar ile ciddi gerginliklere yol açmış, belki de ABD siyasi tarihinde görülmemiş derecede toplumsal kutuplaşmalara neden olmuştur.
2016 seçimleri sonunda, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump Başkan seçilmiş, Başkanın yetkilerini denetleyecek ve dengeleyecek olan Yasama kanadında ise Cumhuriyetçiler, hem Temsilciler Meclisinde, hem Senato’da çoğunluğu elde etmişlerdir.

Sıklıkla duyulan “Amerikan Kongresi” kavramı, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin, yani yasama organının ortak adıdır.

Üçüncü kuvvet olan Yargı kanadı, Federal Yüksek Mahkemede ise, 9 yargıç vardır. Obama döneminin son aylarında, daha çok muhafazakâr yönde oyları ile bilinen bir yargıç vefat etmiş ve Mahkemede 4’e 4 Cumhuriyetçi-Demokrat dengesi oluşmuştur.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato, görev süresi dolmakta olan Obama’nın bu ölen yargıç yerine atadığı 9. adayı ise, “yerine gelecek yeni başkan yeni yargıcı atasın” gerekçesiyle onay sürecini gündeme almayı reddetmiştir.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Cem TOKER
Araştırmacı

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.