Menu

‘Roma versus Roma’ ve Türkiye ile İlişkilere Yansımalar

“İngiltere imparatorluk rüyasına geri döndü. 19. Yüzyıl sonunda olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri tekrar büyük bir devlet olma arayışında, kıta Avrupa’sı yalnız zayıf ve hiç olmadığı kadar bölünmüş durumda. Polonya hayali bir ülkeyi düşlüyor, Macaristan artık sadece yerli Macarlar istiyor. Hollandalılar, Fransızlar ve İtalyanlar hepsi bir o kadar hayali olan sınırlar içine kapanmak isteyen partilerle boğuşuyor. İskoçya, Katalonya, Flandre bölgeleri ülke olmak istiyor.”

“Büyük Gerileme” adlı eserde yer alan bu tespitlerle Fransız düşünür Bruno Latour, Avrupa bütünleşmesinin günümüzdeki sorunlarına işaret eden en isabetli tanımlamalardan birini yapmaktadır. Alıntıda her cümle aslında başlı başına bir konuya karşılık gelmekte; bir tarafta Avrupa ülkelerinin ulusüstü yapılanmalara ve hedeflere karşı yeniden ulusal yapılar ve hedefleri öne çıkarmaları vurgulanırken diğer taraftan Avrupa’da hedef, vizyon ve politika ortaklığı temelindeki işbirliğinin revizyonsuz sürdürülemeyebilecek olduğunun fark edilmesi anlatılmaktadır. Bununla beraber, dünya tarihinde ya onun için ya da onunla mücadele edilen ‘devlet’e duyulan ihtiyacın, Avrupa’da kendi ‘devlet’lerini kurmak isteyen topluluklarca yüksek sesle dillendirilmesi ele alınmaktadır.

MAKALENİN DEVAMINI DERGİMİZE ABONE OLARAK OKUYA BİLİRSİNİZ...

Sezgin MERCAN
Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Go Back

Bu yazı için yorumlar devre dışı bırakıldı.